badar asem

Selasa, 27 Agustus 2030 | 0 komentar


keris jalak 1

| 0 komentar


 
Piranti pusaka ingkang wonten ing pasarean mriki kulo suwu jemedul kanthi kersaning Gusti Allah.